Klitborg Grundejerforenings medlemmer ønsker at vedligeholde områdets veje og natur

Vi plejer naturen omkring vores huse, vores naturgrunde og de tilstødende klit- og strandarealer. Vi har i 2015 udarbejdet en Naturplejeplan. "Rosengruppen" har med stor flid og dygtighed i de seneste år udryddet store områder i vores klitter for Rosa Ragusa. Nu fortsætter "Gyvelgruppen" på lyngen indenfor klitten.

Yderligere fotos fra vores område kan ses ved at klikke på fotoet.

Fællesområde bag klitterne September 2015