Klitborg Grundejerforenings medlemmer ønsker at vedligeholde områdets veje og natur

Vi plejer naturen omkring vores huse, vores naturgrunde og de tilstødende klit- og strandarealer. Vi har i 2015 udarbejdet en Naturplejeplan. "Rosengruppen" har med stor flid og dygtighed i de seneste år udryddet store områder i vores klitter for Rosa Ragusa. Nu fortsætter "Gyvelgruppen" på lyngen indenfor klitten.

Yderligere fotos fra vores område kan ses ved at klikke på fotoet.

Fællesområde bag klitterne September 2015

Fotos fra SKT HANS AFTEN 2016 og 2017 er flyttet til fanen: AKTIVITETER