Kære alle sammen,

Vi oplever desværre ofte, at når vi udsender Nyhedsbreve og advis fra hjemmesiden, at denne information havner i spam filtre hos rigtigt mange!

Det er ikke muligt for os at ændre på dette, det er i opsætningen/indstillingerne af mail programmet hos den enkelte bruger der skal ændres. 

Vi opfordre til at det enkelte medlem eller grundejere selv måske med hjælp fra familie eller venner tjekker indstillinger på deres mail. 

Hav en dejlig dag

På vegne af bestyrelsen og mange hilsener

Per Nørklit, webmaster  

   

60 års fødselsdag idag 18.7.2019

Klitborg Grundejerforening har idag 18.7.2019 60 års fødselsdag.

Af Protokollen, som vores historieansvarlige fik overdraget ved året generalforsamling fremgår det at foreningen blev til på den stiftende generalforsamling 18.7.1959

Af indkaldelse og referat fremgår at foreningens fokus er vejvedligeholdelse - det holder vi os fortsat til! Det fremgår også tydeligt, at dengang som nu er der engagerede medlemmer, som driver foreningen!

Hejs flaget og råb et HURRA for Klitborg Grundejerforening idag !!!