Bekæmp Japansk Pilurt!
Naturvejleder Jørgen Stoltz artikel fra Landliggeren Oktober 2019 minder om forpligtigelsen til at bekæmpe Japansk Pileurt. 

Bestyrelsen arbejder på at identificere, hvor i Klitborg Grundjerforening der findes Japansk Pileurt og i forlængelse heraf en plan for, hvordan den skal bekæmpes.

Grundejere som har Japansk Pileurt må endelig gå igang med bekæmpelse med det samme. 

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning hvor der kan læses mere via dette link https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/ 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2019/november/japansk-pileurt/

Naturplejegruppen

Kære alle i Naturplejegruppen.

Håber I alle er kommet godt ind i 2019 og glæder jer til at mødes i vores dejlige Klitborg.

I år for vi helt sikkert igen en rigtig god start på naturplejen af vores fællesareal, når der er fælles arbejdsdag i april.

Der er stadig mange gyvel tilbage, men det går tydeligt den rigtige vej og jeg tror vi i år når så langt at vi kan se slutningen på det hårde arbejde med at rydde de gamle store planter.

Det mest positive er, at det har virket så godt og vi kan se frem til en meget mere overkommelig vedligeholdelse, lige som med roserne. Fantastisk resultat. 

Jeg håber I alle i Naturplejegruppen og forhåbentlig nogle nye medlemmer fortsat har lyst til at være med til de hyggelige timer i kampen mod gyvlerne og kontrol af hybenroserne på fællesarealet.  

Vi skal igen i år bekæmpe Gyvel med vores gyveloptrækkere og kraftige drænspader. Der er stadig rigeligt gyvel tilbage til os efter arbejdsdagen. Med de 6 rodoptrækkere og drænspaderne, er der brug for masser  mandskab alle dage.

Vi skal heller ikke glemme holde øje med de få Hybenroser, som vil dukke op i løbet af sommeren. Så et par stykker kan vælge at gå en tur med saksene og klippe de roser, der titter op.

Som erfaringen viser fungerer det godt 2 personer pr. rodoptrækker, med et par mand/damer til at klippe roser er der arbejde til alle hænder hver gang. 

Det er planen, at vi så mange som muligt, mødes et par timer 3 lørdage i løbet af sommeren. Det er kl. 10.00 det sædvanlige sted på fællesarealet. Vi slutter selvfølgelig af med hyggesnak over en øl eller vand m.m.

Så skriv dagene i kalenderen allerede nu, det vil jo være ærgerligt at gå glip at det gode selskab. 

Jeg har valgt følgende datoer, hvor vi mødes og har en fornøjelig formiddag sammen:

8. juni, 13. juli  og 10. august.

Traditionen tro skal vi have vores vel fortjente fælles frokost med smørrebrød og der til hørende. Den holder vi sidste dag vi mødes altså den 10. august.

Stærke kvinder i Naturplejegruppen i 2015

Kære alle i Naturplejegruppen.

Så er det 2016 og første sæson for vores Naturplejegruppe. Vi skal bekæmpe Gyvel med vores nu 4 rodoptrækkere og holde øje med de få Hybenroser, som vil dukke op i løbet af sommeren.

Erfaringerne med rodoptrækkerne fra sidste år og på arbejdsdagen viser, at det er fint at være 2 pr. rodoptrækker. Med lidt klippen roser vil der være arbejde til 9-10 par hænder pr. gang.

Det er planen, at vi så mange som muligt, mødes et par timer 3 lørdage i løbet af sommeren. Det er kl. 10.00 det sædvanlige sted på fællesarealet. Vi slutter selvfølgelig af med hyggesnak over en øl eller vand.

Så skriv dagene i kalenderen allerede nu, det vil jo være ærgerligt at gå glip at det gode selskab. 

Jeg har valgt følgende datoer, hvor vi mødes:

4. juni, 9 juli  og 20. august.

En af de tre naturplejedage synes vi skal udvide som sidste år med en fælles frokost med smørrebrød og der til hørende. Send mig mail med hvilke dage du kan, så finder jeg den dag flest kan være med til frokosten.

Vi ses i Klitborg med eller uden rodoptrækkere.​

Rosengruppen

Gennem "slid og møje" er Hybenroserne på RETUR!

Juni 2014

Kære alle.
 
Den 30. maj kl 10.00 mødtes Rosengruppen og klippede Hybenroser på fællesarealet og i klitten. Det blev til en hyggelig time sammen i dejligt sommervejr, en øl efter indsatsen.
Resten af sommeren fortsætter vi bekæmpelsen af Hybenroserne.

De fra gruppen der har tid mødes den igen søndag den 29. juni, lørdag den 26. juli, lørdag den 30. august og til slut lørdag den 27 september. Alle dagne kl. 10.00.
Mødessted er fællesarealet, samme sted som på arbejdsdagene.
 
Det skader jo ikke med friske hænder. Der er jo også mulighed for at hive nogle gyvler op med vores nye rodoptrækkere hvis der ikke er en ledig saks.

Se billeder af Hybenrosebekæmpelsen på fællesarearet. Billederne er tager i juli måned med et års mellemrum og på nogenlunde samme steder i klitten. De viser tydeligt at roserne er kraftig på
retur, men at vi skal fortsætte bekæmpelsen i 2011. 

Billederne venligst af Mikael Otterstrøm.