Bekæmp Japansk Pilurt!

Bestyrelsen arbejder på at identificere, hvor i Klitborg Grundjerforening der findes Japansk Pileurt og i forlængelse heraf en plan for, hvordan den skal bekæmpes.

Grundejere som har Japansk Pileurt må endelig gå igang med bekæmpelse med det samme. 

Naturvejleder Jørgen Stoltz artikel her under minder om forpligtigelsen til at bekæmpe Japansk Pileurt. 

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning hvor der kan læses mere via links herunder