Velkommen til Klitborg Grundejerforening

Vi er i alt 83 grundejere i Klitborg Grundejerforening og alle er medlemmer af foreningen. Foreningens formål er at vedligeholde og administrere områdets veje, stier, rørføringer og klitareal

Den årlige generalforsamling er som regel den 1. lørdag i juli, hvor en stor del af grundejerne møder op, I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 6 grundejere.

Vi afholder generalforsamlingen på ”Feriehjemmet Klitborg”, Klitborgvej 23 og efter generalforsamlingen mødes vi hos et medlem, der lægger hus og grund til en helt uformel sammenkomst, hvor vi får snakket med hinanden og får lidt snacks og en drink.

Billederne er venligst stillet til rådighed af grundejerne i foreningen og gamle arkiv foto

 

I løbet af året har vi tradition for at mødes til:

Arbejdsdagen: I foråret plejes og vedligeholde beplantningen på vores fællesarealer, hvor Naturplejeplanen danner grundlag. Hertil skilte og bomme, lidt på vejene og andre ting der fremmer ”god vedligeholdelse”.

Aktivitetsdagen: Afvikles ofte i løbet af efteråret, hvor vi arrangerer et eller flere relevante temaer typisk om vores historie, naturen etc. og afslutter med en uformel sammenkomst.

Alt dét vi lægger vægt på, er beskrevet i folderen: ”Vores Klitborg”:

Tryghed        Godt naboskab        Det smukke landskab        Den unikke historie