Referat af Generalforsamlingen 2020

Kære medlemmer!

Under dette menupunkt findes referat af årtes Generalforsamling, det godkendte regnskab for 2019 og vedtagne budget for 2021.

Forsat god sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årets generalforsamling  2020 afvikles i Harpelys hyggelige rammer

Thørger vores dirigent sørger for at alt foregår efter vedtægterne, samtdigt med at den gode uformelle tone bevares med plads til grin  

Nye og kendte ansigter præsentere og introducere sig selv, mens vi nyder kaffe og et stykke godt brød.

Fuld koncentration fra både nye og afgående medlemmer af bestyrelsen.