For at give alle medlemmer lige mulighed for at planlægge deltagelse i arbejdsdagen samt at give de fritidshusejere, der vinterlukker deres huse, en mulighed for at starte sæsonen før arbejdsdagen besluttede generalforsamlingen 2016 følgende:

Klitborg Grundejerforening afvikler fast sin årlige arbejdsdag fast den anden lørdag i april.

I de år hvor 2. lørdag i april falder i en helligdagsweekend f.eks. Påske  eller St.  Bededag  afholdes arbejdsdagen pa den 3. lørdag i april.

Bestyrelsen oplyser datoen for arbejdsdagen pa foreningens hjemmeside og i  forbindelse  med udsendelse  af nytårsbrev eller kontingentopkrævning.