Er du som medlem og grundejer forhindret i at deltage på generalforsamlingen, er det muligt for dig at give fuldmagt til anden der kan stemme på vegne af matriklen.

Fuldmagten skal gives skriftligt med oplysning om hvilken sommerhusadresse der repræsenteres samt fuldenavn på fuldmagtshaver. Fuldmagten afleveres til bestyrelsen ved fremmøde på dagen.

Fuldmagten kan på samme måde gives direkte til bestyrelsen, dette kan ske på mail til klitborg@klitborg.dk med oplysning om hvilken sommerhusadresse der repræsenteres og punktvis efter den udsendte indkaldelse, om der stemmes for eller imod forslaget. Fuldmagten skal være os i hænde senest fredag den 5. juli 2024 kl. 12.00.