Aktivitetsdagen: Afvikles som udgangspunkt i  forbindelse med efterårsferien. Emnerne vælges med udgangspunkt i at det har relevans for foreningens medlemmer. Husbesøg hos en eller flere  grundejere der gerne vil fortælle om huset historie og tilknytningen til Klitborg er med til, at udbrede kendskabet til Klitborgs historie blandt grundejerne, nye som gamle, ældre som unge. Aktivitetsdagen er fortrinsvis drevet af foreningens medlemmer!

Arbejdsdagen: Klitborg Grundejerforening afvikler fast sin årlige arbejdsdag fast den anden lørdag i april.

I de år hvor 2. lørdag i april falder i en helligdagsweekend f.eks. Påske  eller St.  Bededag  afholdes arbejdsdagen pa den 3. lørdag i april.

Bestyrelsen oplyser datoen for arbejdsdagen pa foreningens hjemmeside og i  forbindelse  med udsendelse  af nytårsbrev eller kontingentopkrævning.