Ordensbestemmelser     

Bibehold åbenhed i landskabet: Ifølge servitutterne parcellerne kun hegnes med levende  hegn. Dette betyder at der Ikke må afgrænses mellem grundende med faste hegn, hække, volde, kvas eller rækværk.

Beskæring af træer mod veje og generelt: Skær ind  til skel og i 4,5 m frihøjde.   Fæld de gamle træer inden de vælter i en storm, og eventuelt forårsager skader.  

Fred og ro: Undgå støj og larmende adfærd som fx høj musik  Begræns anvendelse af motoriserede redskaber til daglig mellem 10 og 18  

Kørsel max. 20 km/t: Høj hastighed forøger risikoen, medfører unødvendige støvskyer og laver huller i vejen.  Brug de udlagte grusbunker ‐ fyld huller ofte så de ikke når at blive store.

Parkering: Respekter parkeringsforbuddet på områdets veje. Køretøjer med synligt handikapskilt  kan afvige fra denne bestemmelse 

Hunde i snor: Hunde holdes i snor på fællesarealerne og hundeposer skal benyttes  og lægges i affaldsspand. Læs mere i Naturstyrelsen guide Med hund i naturen

Brandfare begrænses: Haveaffald må ikke samles i bunker der henligger på grunden over længere tid.  ”Regler for afbrænding af haveaffald i Odsherred Kommune” tillader ikke  haveafbrænding. 

Fyrværkeri / raketter ikke tilladt: Der er potentiel brandfare i en skovbund, i stråtage, træbygninger etc. Også i en tør  vinter. 

Nabohjælp i fokus: Medvirk gennem hensynsfuld ”NABOHJÆLP” til at fremmede og uvedkommende ikke  kan foretage hærværk og/eller tyveri i området. 

 

Udarbejdet af bestyrelsen. Godkendt af Generalforsamlingen 7.7.2018