Naturplejegruppen og Rosengruppen, udspringer fra det samme initaitiv med ønske om, at pleje vores fællesareal i daglig tale "strandengen". Ønsket har været at bekæmpe de invasivere arter som hastigt har bredt sig i hele området og langsomt fortrænger den oprindelige plantevækst.

"Rosengruppen" har sit navn fra at det primært handlede om at bekæmpe hybenrosen, senere ændrede man navn til "Naturplejegruppen", hvor der blev bekæmpet Gyvel og andre plantevækster der ikke naturligt hører til.

Indsatsen i Naturplejegruppen er foruden det arbejde der ydes på arbejdsdagen i april, placeret med 3 lørdage i fordelt med passende mellemrum i maj/juni, juli og august måned, fra kl. 10 til 12. Der er altid plads til flere flittige og arbejdsome hænder i gruppen, skriv gerne til Michael Weber, på mail adressen elseogmichael@gmail.com.  Der er fornyelligt blevet bemærket fra officiel side at vores del af strandegen er særdeles velplejet. 

 Af Per Nørklit maj 2020

Stærke kvinder i Naturplejegruppen i 2015

Rosengruppen

Gennem "slid og møje" er Hybenroserne på RETUR!

Se billeder af Hybenrosebekæmpelsen på fællesarearet. Billederne er tager i juli måned med et års mellemrum og på nogenlunde samme steder i klitten. De viser tydeligt at roserne er kraftig på retur, men at vi skal fortsætte bekæmpelsen i 2011. 

Billederne venligst af Mikael Otterstrøm.