Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Klitborg Grundejerforening behandler medlemmernes personoplysninger.

1.  Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, er:

Klitborg Grundejerforening

Der i det daglige tegnes og ledes af den til enhver tid siddende bestyrelse for foreningen.

Bestyrelsen vælges på foreningens årlige Generalforsamling jævnfør vedtægternes § 15 & § 16.

2.  Kategorier af personoplysninger

Grundejerforeningen indsamler følgende kategorier af oplysninger om medlemmerne:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

3.  Brug af personoplysninger

Vi bruger medlemmernes personoplysninger til følgende formål: 

  • For at kunne udsende nyhedsmail via hjemmesiden
  • For at kunne foretage opkrævning af kontingent og bidrag til foreningen.
  • For effektivt at kunne besvare medlemmernes henvendelser samt kommunikere med medlemmerne.

4.  Behandlingsgrundlag

Vi behandler medlemmernes personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende: 

  • Behandlingen er nødvendig for at kunne administrere grundejerforeningen

5.  Videregivelse af medlemmernes personoplysninger

I overensstemmelse med de under punkt 3 angivne formål, videregiver vi medlemmernes personoplysninger til: 

  • opsynsmand og andre håndværkere som løser opgaver igangsat af grundejerforeningen.

6.  Opbevaring af medlemmernes personoplysninger

 Bestyrelsens medlemmer opbevarer referater fra bestyrelsesmøder, og mails fra medlemmerne samt svar på disse.

Vi opbevarer medlemmernes personoplysninger i op til 5 år fra

  • salg af ejendom i grundejerforeningen

7.  Pligtmæssig information

Vi vil ikke være i stand til at administrere medlemskab af grundejerforeningen uden disse oplysninger.

8.  Medlemmernes rettigheder

Generelt har medlemmerne følgende rettigheder: 

  • Medlemmerne har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af egne personoplysninger
  • Medlemmerne har også ret til at modsætte sig behandlingen af egne personoplysninger og få behandlingen af egne personoplysninger begrænset
  • Medlemmerne har ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

 

 

  

Udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen, den 6. juni 2018