Klitborg Grundejerforenings besøg i Rørvig Kirke – Oktober 2020

Rørvig Kirke – Opført 1200-1250

Henrik Pontoppidans grav

Prædikestol 1584 – Altertavle 1525

Døbefont fra kirkens oprindelse

Krusifiks fra ca. 1250

De første afsløringer af kalkmalerier

Klar til høstgudstjeneste