17. Oktober 2017

En god snak om Feriehjemmet Klitborgs historie:

Pater Gerhard Sanders, Formand Steen Johansen, Husets Bestyrer Rasmus Frederiksen

Henrik Nygaard Hansen, Klitborg Grundejerforening, Rut og Klaus Poulsen, Klitborg Grundejerforening

Overtagelsen af Klitborg:

Skødet der var dateret 5.6.1952 blev stemplet 24.6.1952 og handelen var en realitet. Fiskeeksportør Svend Nielsen havde hermed solgt sin ejendom til Feriehjemmet Klitborg, der blev en selvejende institution.

Køberne var Katolsk Menighedspleje, Katolsk Akademikerforening (AC) og Katolsk Bispedømme, dvs. Den Katolske Kirke i Danmark.

Bevæggrundene var dels, at Menighedsplejen ønskede et landsted eller en ferielejr, hvor primært dårligt stillede Katolske børnefamilier kunne opholde sig. Tilsvarende ønskede AC sig et sted til sommersammenkomster.

Samarbejdet mellem de 3 ejere blev ændret i 1984, da AC blev købt ud, hvorefter Menighedsplejen og det Katolske Bispedømme blev de fortsættende ejere.

I dag er det den Katolske Menighedspleje, der står for forvaltningen.

Organisationen:

Klitborg er en selvejende institution, og selve bygningen ledes af en stiftelse, som har en 3 mands bestyrelse.

Bestyrelsen består i dag af Jacob Schwartz, der har været formand siden 2015, Steen Johansen, der tillige er formand for Katolsk menighedspleje samt Carsten Günther.

Gerhard Sander har været formand fra 1984 til 2015.

Økonomi:

Klitborgs økonomi er baseret på lejeindtægter fra brugere. Eksempelvis Niels Steensens Gymnasium, der benytter Klitborg som feriekoloni og lejrskole og som herved bidrager til ca. halvdelen af indtægterne.

Herudover er der en række private lejere fra hele Danmark, der lejer bygningen til familiesammenkomster, ferier etc.

Menighedsplejens økonomi er baseret på indsamlinger (Kollekter), afholdelse af markeder, arv samt egne afkast fra investeringer.

Kollekter foregår blandt andet 1 gang hvert år på den første søndagsmesse i året, i Danmarks 50 Katolske kirker.

Aktiviteter og personligheder:

Sr. Franciska fra Liobasøstrene var et meget aktivt menneske og benævnes bl.a. som ”En Dansk Mother Terese”. Hun var nonne og havde en baggrund som socialrådgiver ligesom hun havde en seminarieuddannelse.

Hun var meget aktiv på Klitborg, hvor hun dannede rammerne om mange års familie-, mødre- og ældrepleje. Hertil arbejdede hun meget aktivt på at rejse penge til de mange opgaver, bl.a. arrangerede hun lotterier, markeder etc. Hun forlod Katolsk Menighedspleje i 1960 og døde i 1986 i en alder af 88 år.

En af Sr. Franciskas nærmeste medarbejdere, Bente Nygaard Hansen, overtog nu ledelsen. Hun konverterede allerede i 1958 til katolicismen sammen med sin mand, og arbejdede herefter i Katolsk Menighedspleje i 45 år, heraf 40 år som formand.

Bente Nygaard Hansen arbejde bl.a. med indsamlinger til Børnehjælpsdagen, fik del i Tipsmidlerne, med adoptionssager, og havde kontakt til børnene på de katolske børnehjem. Hun trak sig tilbage i 2004 af helbredsmæssige årsager og døde i 2009 i en alder af 86 år.

Op gennem 50´erne og 60´erne blev der bl.a. arrangeret ”Mødrelejre”, hvor mødrene kunne slappe af mens børnene blev passet. Disse aktiviteter blev gennemført af 2 søstre, Marianne og Marie ( der er lokal i området), samt en præst.

Huset var kendetegnet ved at der altid var helt rent og pænt overalt, ligesom alt i dagligdagen bar præg af systematik.

Det var kærligt og hyggeligt – og flere gange om ugen fik Klitborg besøg af forskellige handlende i deres køretøjer: Slagteren, Brødvognen, Grønthandleren og Ostehandleren. Jo – der var også den gang fokus på god og nærende kost!

Der blev også arrangeret busture for Katolikker i Københavns Storsogn, typisk ældre mennesker der havde behov for et par uger på landet med frisk luft og havvand.

Yderligere blev stedet benyttet af ældre nonner, der havde behov for en ferie på 1-2-3 uger. I det hele taget var stedet den gang benyttet af flere nonner og præster, der brugte det som retræte område.

God, sund og nærende kost blev bestyret af Klitborgs Økonomaer. Disse var madmødre på lejrene, og styrede køkkenet med stor professionalisme og kærlighed.

Her nævnes personligheder som Grethe Johansen, Ellen Jørgensen, Marie Nielsen og mange andre.

I dag er der fortsat livlig aktivitet på Klitborg.

Der er hyppigt besøg af skoleelever, familier, foreninger og andre. Til forskellige aktiviteter, sammenkomster og fester. Alt sammen styret godt og effektivt af Rasmus Frederiksen, der er Bestyreren af huset.

Se også:

Katolsk menighedspleje  1946 - 2016           

Katolsk menighedspleje – yder hjælp, hvor der er behov!

Billedsamling fra Klitborg

Stiftelsens bestyrelse fra venstre: Jacob Schwartz, Carsten Günther og Steen Johansen Her ses fra venstre mod højre: Gerhard Sanders, Jacob Schwartz, Carsten Günther, Henrik Nygaard Hansen (søn af Bente Nygaard Hansen), Steen Johansen og Rasmus Frederiksen

Stiftelsens bestyrelse fra venstre: Jacob Schwartz, Carsten Günther og Steen Johansen

Her ses fra venstre mod højre: Gerhard Sanders, Jacob Schwartz, Carsten Günther, Henrik Nygaard Hansen (søn af Bente Nygaard Hansen), Steen Johansen og Rasmus Frederiksen