Gryden 2, Klitborg

Februar 2006

Februar 2009

Faktaa:

Ejere siden 1985: Dorthe & Hans Erik Pedersen

Baggrund:

I 1985 var vi på udkig efter et sommerhus her i Nykøing-Rørvig området som vi kendte fra sporadiske besøg hos venner og bekendte. Da vi skulle på research-tur for at finde et egnet sommerhus gav den daværende mægler os nogle netop indkomne sommerhusemner med som vi kunne kigge på. – Det sidste sted vi endte var på adressen Gryden 2 og vi faldt straks for det daværende hus som var opført i 1939 af entreprenøren Nielsen, der har bygget langt hovedparten af husene i området. – Huset blev overtage 15.6.1985 og var i opført i U-form på ca. 75 m2 og dannede i ca. 20 år basis for vore sommerferier og udflugter i forårs- og efterårsperioderne. – Vi startede ”sæsonen” i Påske-perioden og ”lukkede af” med afslutningen af skolernes efterårsferie. – Da vi efter mange år med denne rytme gerne ville gøre huset til et ”helårshus” ved hjælp af blandt andet nye vinduer og efterisolering samt lidt arealudvidelser viste det sig, at det bedst kunne betale sig at rive det gamle hus ned og bygge et nyt. – En vanskelig beslutning, men vi endte med afgørelsen om at opføre et Seest sommerhus på ca. 115 m2 med jordvarme og dermed anvendeligt som ”helårshus”. – En beslutning vi på ingen måde har fortrudt og som også medførte at vegetationen på grunden blev voldsomt endevendt. – Naturens hurtige genetablering fremgår af billeder der bringes nedenfor. – Det gamle hus blev revet ned i august 2006 og den 2. november samme år kunne vi overtage det nyopførte hus.