Kontingent til foreningen opkræves i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 9.

Til dækning af foreningens udgifter og administration, opkræves et medlemskontingent årligt. På Generalforsamlingen 2003 er det besluttet, at en del af kontingent refunderes til de grundejere som aktivt deltager i foreningens årlige arbejdsdag, der afvikles i april måned hvert år.  

Ovenstående fastsættes ved den årlige generalforsamling og forfalder til betaling d. 1. januar. Er det forfaldne beløb ikke indbetalt inden udgangen af januar måned, pålignes der et gebyr fastsat af bestyrelsen efter gældende praksis på området.

Indbetaling skal ske til vores konto hos:

  • Nordea A/S
  • Registreringsnummer: 2280
  • Kontonummer:6888 711 870
  • IBAN: DK 2000 6888 7118 70
  • BIC: NDEADKKK
  • Angiv sommerhusadressen som reference