Invitationen til ”besøg i 3 sommerhuse” blev imødekommet af ca. 30 af foreningens medlemmer på en skøn en forårsdag i slutningen af maj 2016. – Som det ses af billedener var dørene i år slået op til:

  • Fasanvej 2 Anders Thornval
  • Klitvej 3 Hans Katz
  • Vestvej 33 Aase Vehring Kock og Peter Koch

Alle 3 huse er strålende eksempler på entreprenør Niels Nielsens fine arbejde, der blev udført i 1930’erne og

op til begyndelsen af 1940’erne, hvor ”Lille Klitborg” eller ”Brittevil” blev færdiggjort af Nielsens’s søn, indtil

videre byggeri måtte indstilles på grund af byggestoppet under krigen.

Fra Anne Neergaards Jubilæumsskrift udgivet af LKlitborg Lodsejerlag ”Klitborg og Entrepenør Nielsen”

Torben Wind-Hansen læste følgende op herfra:

”De første 16 huse blev bygget Birkevej (nu Birketoften) og Klitvej. De stod færdige i 1935. Træerne var ganske lave, og man kunne se alle husene én gang.

Husene lignede hinanden udefra. De havde karakteristiske ”tårn”, som jo endnu findes nogle af husene (heriblandt Klitvej 3 som vi besøgte), de var gulkalkede i forskellige nuancer. De dejlige stalddøre der var grønmalede, blev sammen med garageportene lavet Mors, og sendt til Nykøbing sjælland med jernbanevogne.

De næste 7 huse blev bygget for enden af Klitborgvej og Strandvej i vinteren 1935, og foråret 1936. De var en del større og mere komfortable.

De endnu finere huse i Gryden fulgte efter og endelig blev udlejningsbyggeriet afsluttet 1942 med de tre smukke stråtækte huse på Vestvej (heriblandt Vestvej 33 som vi besøgte)