Bidrag til dispositionsfonden (Vejfonden) opkræves i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 9

Medlemmer og ikke medlemmers lovpligtige vejvedligeholdelsesudgifter opkræves ligeledes årligt.

Til dækning af eventuelle ekstraordinære udgifter henlægges med generalforsamlingens godkendelse et beløb, når det årlige regnskab giver mulighed herfor. Det omhandlede beløb indgår på en særskilt konto kaldet ”dispositionsfonden”, som en del af foreningens samlede formue.

Ovenstående fastsættes ved den årlige generalforsamling og forfalder til betaling d. 1. januar. Er det forfaldne beløb ikke indbetalt inden udgangen af januar måned, pålignes der et gebyr fastsat af bestyrelsen efter gældende praksis på området.

Indbetaling skal ske til vores konto hos:

  • Nordea A/S
  • Registreringsnummer: 2280
  • Kontonummer:6888 711 870
  • IBAN: DK 2000 6888 7118 70
  • BIC: NDEADKKK
  • Angiv sommerhusadressen som reference