Klitborgs historie udgøres af  særskilte historier. Disse historier fortælles under dette menupunkt i særskilte menuer. Selve området Sandflugtsplantagen som Klitborg er den yderste del af, danner rammen for det som også benævnes som Flyvesandslodderne.

Historien om Niels Nielsen, som ikke alene købte flyvesandslodderne, men i den grad stod for udviklingen af området ikke bare på Klitborg, men også af Jagtborg og Trolleskoven qua hans foretagsomhed.

Klitborgs historie begynder med Niels Nielsen på Klitborg, der foruden sin egen ejendom byggede "De Nielsenske Huse" der ligger primært i den nedste del af Klitborgvej og Vestvej, på Strandvej, Gryden og Birketoften. Historien forsættes af Klitborg Lodsejerlag hvor de førnævnte huse udgør kernen da disse bliver solgt.

Med tiden blev Klitborg mere end "De Nielsenske huse" huse kom til og flere gennem tiden, det er her hvor Klitborg Grundejereforeings historie formes siden 1959 og frem til i dag. Samsspillet med Lodsejerlaget har været rodfæstet fra starten.

Per Nørklit, maj 2020