Bekæmpelse af invasive planter!

Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at identificere, hvor i Klitborg Grundjerforening der findes Japansk Pileurt og i forlængelse heraf en plan for, hvordan den skal bekæmpes.

Grundejere som har Japansk Pileurt må endelig gå igang med bekæmpelse med det samme. 

Naturvejleder Jørgen Stoltz artikel som mange af jer har mødt  i andre sammenhænge minder om forpligtigelsen til at bekæmpe Japansk Pileurt i artiklen fra Landliggeren 2019. 

Naturstyrelsen har ligeledes lavet en udførlige vejledninger om bekæmpelse af invasie planter, de listet op med relevante links øverst på siden her. 

Pileurtbekæmpelse: Fasanvej 3 viser vejen. Legehuset bæres tilbage efter tildækning af pileurt med UV-bestandig dug – Martin dirigerer, fruen sørger for balancen. Dækkes med træflis. Tak for det, det har betydning for os alle. Belønningen var stærk kaffe og morgenmad og fornemmelsen af at have gjort noget godt sammen.