Bestyrelsen er konstitueret således at;

  • Per Nørklit - Klitborgvej 27 varetager posten som formand
  • Bjarke Roost - Klitborgvej 5 varetager posten som kasserer
  • Michael Weber - Klitborgvej 34 varetager naturpleje og forenings historie
  • Christian Riegels Hjort - Vestvej 31 sammen med  Kristian Larsen - Klitvej 5 varetages veje og grøfter.
  • Martin Frydendahl - Fasanvej 3 ad hoc opgaver
  • Signe Gad - Birketoften 1, er vores SoMe redaktør af Klitborg Tidende på Facebook, samt praktiske opgaver ved arbejdsdage, generalforsamlinger og referater.

Suppleanter er Johanne Riegels Østergård – Vestvej 36 og Kristian Larsen - Klitvej 5.

 

Klitborg Grundejerforening kan kontaktes vedrørende de generelle spørgsmål om foreningens virke, samt vores hjemmeside og nyhedsbrev ved at skrive til klitborg@klitborg.dk.

Spørgsmål vedrørende kontingent og økonomi skrives der til kasserer@klitborg.dk.

Kontaktnummer ved støj eller anden uro på Feriehjemmet Klitborg: Rasmus Frederikson, Mob: 40 82 04 00