Bestyrelsen er konstitueret således at;

  • Per Nørklit - Klitborgvej 27 varetager posten som formand
  • Bjarke Roost - Klitborgvej 5 varetager posten som kasserer
  • Michael Weber - Klitborgvej 34 varetager naturpleje og forenings historie
  • Christian Riegels Hjort - Vestvej 31 vartager veje og grøfter.
  • Kristian Larsen - Klitvej 5 varetager veje og grøfter.
  • Flemming Sundø - Klitborgvej 12 varetager opgaver om lokalplaner og kloakering. 

Suppleanter er Johanne Riegels Østergård – Vestvej 36 og Martin Frydendahl - Fasanvej 3.

 

Klitborg Grundejerforening kan kontaktes vedrørende de generelle spørgsmål om foreningens virke, samt vores hjemmeside og nyhedsbrev ved at skrive til klitborg@klitborg.dk.

Spørgsmål vedrørende kontingent og økonomi skrives der til kasserer@klitborg.dk.

Kontaktnummer ved støj eller anden uro på Feriehjemmet Klitborg: Rasmus Frederikson, Mob: 40 82 04 00