Naturplejegruppen er en frivillig gruppe af foreningensmedlemmer der 3 gange årligt mødes på fælles arealet for at bekæmpe invasive arter, som hybenrose, gyvel, japansk pileurt etc., der er tradition for på årets sidste dag, at slutte af med en fælles frokost på foreningens regning.

Se mere om Naturplejegruppen her 

Hvis du gerne vil tilmelde dig eller være en del af gruppen så skriv til Michael Weber på elseogmichael@gmail.com