Vores Klitborg

Klitborg Grundejerforening

Tryghed

*

Godt naboskab

*

Det smukke landskab

*

Den unikke historie

Vinterlandskab Sankt Hans 2017

Vintermånederne

I de 3 vintermåneder december, januar og februar lyser himlen ned over Klitborg om natten. Masser af stjerner og måneskin lyser, som en kontrast til det buldrende mørke vi har udenfor – det er smukt – specielt hvis der er sne.

I dagtimerne er der ofte en smuk blå himmel og solen skinner tværs gennem træerne, der står som silhuetter.

Naturen er heldigvis gennemsigtig – man kan se langt - på tværs af alle grundene, som om det er ét

sammenhængende landskab. Som i et skovområde og sådan skal det være.

På denne årstid er det rart at se, at man ikke er helt alene. Enkelte huse lyser op indefra eller fra et par udendørs dørlamper, mens grunden belyses af stjern­erne og måneskinnet. Det virker trygt.

Farverne er præget af bevoksningernes dvaletilstand, græs og lyng er præget af frostvejret og dyrene leder efter de nye skud der er på vej eller de gemte nødder og kogler.

I februar kommer de første rakler på hasseltræerne og fuglene begynder at kalde på hinanden og foråret.

Løvspring

Løvspring står for døren og i marts, april og maj folder naturen sig ud i en enorm energiudladning.

Alle de naturlige træer og buske, der hører til i dette område, folder sig ud i forårets klare farver.

Skovfyr og gran med nye skud, lysegrønne birke-, bøge- og egetræer krydret med enkelte rønnebær­træer, enebær og andre af områdets karakteristiske arter.

Luften er fyldt af fuglesang. Lyngen får en mere grøn farve og de naturlige græsser vokser sig store og grønne.

I denne periode kommer der liv i de fleste huse. Påsken er ofte tidspunktet, hvor der kommer mange mennesk­er og åbner for husene.

Man hilser på hinanden, når man mødes på skovstierne eller de knasende og originale grusveje, som vi gerne vil bevare intakte.

Der er stadig kik til naboerne, der er besøg hos hi­nanden og man hjælper gerne med praktiske gøremål. De visne grenbunker fra vinterens og forårets af­skæringer er nu kørt væk og der henligger nu kun nogle træstammer, som kan saves op og kløves til brænde­ovnen.

Forårets arbejdsdag i grundejerforeningen giver nyt liv til strandengen, - der ryddes op og fældes, så arealet fremstår på sin helt naturlige måde. På det sociale plan snakkes på tværs om løst og fast samtidig med at alle får både vådt og tørt. Gode relationer og tryghed opbygges.

Strandliv

Sommermånederne

I sommermånederne juni, juli og august er alt vokset til og naturen har fået sin mere dybe grønne farve. Den korngule farve med de vilde blomster imellem, præger klitten og strandengen.

Skt. Hans bliver fejret med et flot bål og hyggeligt sam­vær.

Flere generationer samles i husene til hyggeligt sam­vær ude og inde – vi har et hyggeligt og godt naboskab, hvor der er råd og hjælp at hente.

Husene vedligeholdes og fremstår med pæne natur­farver eller – materialer.

Grundene vedligeholdes så de fremstår som sammen­hængende åbne naturgrunde med en bevoksning der er karakteristisk for området.

På stranden og på strandengen dufter der af saltvand. Her møder man hinanden på flere tidspunkter på da­gen. Til morgenbadning, på en gåtur langs stranden eller om aftenen til en rigtig flot solnedgang mod nord­vest. Det er hyggeligt og uformelt samvær, - det skaber også tryghed.

Sommeren byder normalt både på regn og masser af sol og undertiden tørke. Når vi kører stille og roligt ned ad vejene passer vi godt på hinanden, laver ingen støv eller huller i vejene.

I juli måned springer lyngen ud til en skøn rødlilla farve og det fortsætter til en gang i september. Lyng trives allerbedst i solskin, og kim fra planterne kan overleve i jorden i op til 100 år. Er der lys pibler lyngen frem.

Efterår

Stranden i efterårets lys

Efterårsmånederne september, oktober og november starter med en solhimmel i en særlig klar blå farve og et lys på naturen som er billedskønt.

Birkefrøene falder af og farverne på naturen bevæger sig over i det vissengule, orange og røde.

I efterårsferien er der igen næsten fulde huse og en del lukker husene af for vinteren. Til en række naboer siger man ”god vinter og på gensyn til påske”, til andre ”på gensyn” senere på året.

Løvfaldet varer til en gang i slutningen af november og så er det vinter igen.

I årets løb er der opstået gode sociale relationer, hvilket giver en stor tryghed og ofte en hjælpende hånd eller et godt råd.

Det er almindeligt at man lige kikker til hinandens huse og grunde, for at se om alt er i orden.

Husene har fået en god vedligeholdelse, der er ryddet op og grundene er blevet plejet så de fremstår som ét stort stykke sammenhængende natur.

Klitborg lever videre og vi værdsætter området med de historiske spor, flot natur, smukke sommerhuse og et miljø hvor grundejerne har det godt med hinanden.

www.klitborg.dk

Her findes de vigtige dokumenter som:

Foreningens vedtægter

Foreningens servitutter

3.1.1944

7.3.1945

12.4.1950

Ordensbestemmelser

Generalforsamlingsreferater

Naturplejeplanen

Vejvedligeholdelsesplanen

Bestyrelsens kontaktinformationer

Der er flere indlæg om områdets og individuelle huses historie, om

arbejdsdage og sociale arrangementer.

www.odsherred.dk

Her finder man “Den lille grønne” som fortæller alt om regler og fakta i kommunen.

www.skaerbystrand.dk

Her finder man en naturguide, der forklarer hvilke planter der vokser bedst i området.

Geodatastyrelsen

Søg på: flyvesandslodderne. Her er historiske kort over området.

Udarbejdet på opfordring af Generalforsamlingen 2016, med input fra medlemmerne på workshop i maj 2017, færdigbearbejdet af bestyrelsen bestående af Anders Thornval, Char­lotte Mohr, Flemming Sundø, Henrik Nygaard Hansen, Johanne Riegels Østergård og Klaus Poulsen. Folderen er præsenteret og accepteret på Generalforsamlingen 2018.