Vores ekstra (udskudte fra 2020) arbejdsdag forløb som det er traditionen på arbejdsdagene, med højt humør og arbejdsomhed. Vi fik flot vejr i løbet af dagen, og sluttede af ved garagen på Strandvej med fantastisk hjemmebag. Tidligere på dagen blev der til frokosten serveret sandwich fra Ostebørsen med øl og vand. 

Der blev klippet, trukket og gravet for at bekæmpe Gyvel på stykket mod Lynghusvej, samtidgt blev der knoklet på livet løs med at beskære og fjerne døde trærer på lodsejerlaugets areal. Bunkerne taler deres eget tydelig sprog om en ihærdig indsats!    

Opgaverne spænder vidt og bredt, så der er noget for alle uanset alder og fysisk formåen.

Vi havde nogle sjak ude for at give alle skilte, bomme granitsten en overhaling, det var en ren fornøjelse. Ligesom der blev fyldt grus i hullerne på blandt andet Mellemvej, Birketoften og Strandvej, nogle gode effektive 2 mandssjak udstyret med trillebør og skovle fik suppleret det arbejde som mange grundejere gør af sig selv i løbet af året, det er med til at vores veje er i god stand.

En kæmpe stor TAK til de 24 fremmødte fra 17 matrikler, for en meget engageret indsats og vi kan i høj grad være stolte af resultaterne! Hertil fik vi snakket hyggeligt med hinanden og fik lige klaret lidt af hvert. Så kombinationen med at lave en fælles indsats og en god snak på tværs havde alle glæde af!


På gensyn i 2022!