AKTIVITETSDAG 2. MAJ

Den 2.maj havde vi et minderigt arrangement, hvor bestyrelsen luftede sine tanker om indsamling af historisk materiale. Vi så en film fra sommeren 1944 om livet på Klitborgvej. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen give endnu mere baggrund omkring vores fokus på indsamling af historisk materiale.

Bagefter fik vi en rundvisning på Klitborgs grund, og hørte om bygningerne, Niels Nielsen, munke og nonner, mødrelejre, dagens typiske lejere og planer for fremtidens forbedringer af køkkenfaciliteterne.

På Klitvej 4 var vinduer og døre åbne og lukkede dagens skønne sol ind i alle kroge. Vi så modeller af det oprindelige Nielsenske hus og af arkitektstudentens drømme om en om og tilbygning.

Til sidst i Harpely på Strandvej 18 fik vi nogle historier fra gamle dage om livet på landet, det åbne landskab, holdninger til bygningsplacering og et kig ind i et interiør som ikke er ændret meget siden 1950’erne.

Arrangementet sluttedes af med en Lyng-, Hæg- eller Yild Æblesnaps og mange gode snakke naboerne imellem.

 

Vi havde ved arrangementet også besøg af en indsatsleder fra Odsherred Brandvæsen, som præciserede brandfarer og områdets regler i relation til åben ild.

 

Det er ganske enkelt

afbrænding af have- eller andet affald er ikke tilladt i sommerhusområder.

Alle gløder fra grillkul eller aske fra brændeovne skal druknes med vand i en metalspand.

Skulle der alligevel opstå en brand så træk en branddasker over det brændende område – herved lukkes ilttilførslen til ilden – uden ilt ingen brand.