Gennem "slid og møje" er Hybenroserne på RETUR!

Se billeder af Hybenrosebekæmpelsen på fællesarearet.
Billederne er tager i juli måned med et års mellemrum og på nogenlunde
samme steder i klitten. De viser tydeligt at roserne er kraftig på
retur, men at vi skal fortsætte bekæmpelsen fremover. 

4. Juli 2009

24. juli 2010

4. Juli 2009

24. Juli 2010

25. Juli 2009

2. Juli 2010